my vector image Layer 1

Regulamin

01.

Wejście na teren MiniZoo „Animal World” odbywa się na podstawie zakupionego biletu wstępu lub posiadanego biletu wstępu,

02.

Wykupione bilety należy zachować do kontroli

03.

Dzieci do 12 roku życia mogą zwiedzać MiniZoo „Animal World” wyłącznie pod opieką dorosłych

04.

Opiekunowie dzieci i młodzieży odpowiadają za zachowanie swoich podopiecznych,

05.

Fotografowanie i filmowanie na terenie MiniZoo „Animal World” jest dozwolone do celów prywatnych. W przypadku użycia zdjęć do innych celów, prosimy zawsze umieszczać informację, gdzie zostały wykonane.

06.

Osoby, które nie zgadzają się na upublicznianie swojego wizerunku na naszej stronie internetowej, czy na innych mediach społecznościowych są proszone o poinformowanie o tym pracownika MiniZoo przed zwiedzaniem.

01.

Karmienia zwierząt przyniesionym przez siebie jedzeniem bez poinformowania o tym pracownika MiniZoo,

02.

Drażnienia i niepokojenia zwierząt,

03.

Wrzucania na wybiegi zwierząt i podawania zwierzętom jakichkolwiek przedmiotów,

04.

Poruszania się poza terenem przeznaczonym dla zwiedzających,

05.

Wchodzenia na bariery i ogrodzenia, przekraczania barier ochronnych

06.

Wnoszenia artykułów pirotechnicznych tj. petard, rakiet, sztucznych ogni, pojemników z gazem, broni palnej i gazowej itp.,

07.

Wchodzenia na zaplecza ekspozycji zwierząt,

08.

Przebywania na terenie MiniZoo „Animal World” poza godzinami otwarcia,

09.

Parkowania samochodami poza miejscem przeznaczonym do tego (MiniZoo ma wskazane miejsca parkingowe, które są oznaczone tabliczką przy bramie wjazdowej),

10.

Niszczenia zieleni, deptania trawników, zrywania kwiatów, wyrywania sadzonek i uszkadzania krzewów,

11.

Zaśmiecania terenu,

12.

Hałasowania i używania hałaśliwych urządzeń,

13.

Prowadzenia działalności handlowej, usługowej i akwizycyjnej, za wyjątkiem usług świadczonych na podstawie umów zawartych z MiniZoo
Animal World”.

01.

Osoby nie przestrzegające przepisów porządkowych będą usuwane z terenu MiniZoo „Animal World
i pociągane do odpowiedzialności karnej zgodnie
z przepisami,

02.

MiniZoo „AnimalWorld” nie odpowiada za wypadki i szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszych przepisów, 3. Zwiedzający odpowiada za wszelkie szkody i straty powstałe z jego winy,

03.

MiniZoo „AnimalWorld” nie odpowiada za rzeczy zagubione na terenie Parków.

01.

W przypadku złych warunków atmosferycznych niektóre atrakcje mogą być nieczynne,

02.

W razie niepogody czas pracy MiniZoo „Animal World” może być skrócony (np. z powodu całodniowego deszczu),

03.

Ograniczenia wiekowe do korzystania z atrakcji są bezwzględnie przestrzegane,

04.

Atrakcje są czynne tylko w godzinach otwarcia MiniZoo

© Copyright 2020 Animal World - Projekt i wykonanie ZONEI